AMPLIACIÓ DEL CENTRE IES CAN PLANES
1994, 

Barberà del Vallès