ESTUDI DE DETALL AL CAMÍ DE LES PEDRERES
2007,  Manresa