ESTUDI PATRIMONIAL DE LA FÀBRICA LLAGOSTERA-SAMPERE
2015,  Sabadell

Estudi de l’evolució històrica del recinte fabril del barri d’Hostafrancs de Sabadell.

L’activitat de la fàbrica Llagostera-Sampere va començar l’any 1902 i s’ha descrit l’evolució del recinte i la seva activitat al llarg dels anys. S’han consultat els projectes originals de cada intervenció i se n’ha comprovat la realitat construida. S’ha documentat gràficament l’estat en què es trobava l’any 2015, quan es va començar la seva rehabilitació.