HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
2014,  Sabadell

Habitatge unifamiliar entre mitgeres al barri de Gràcia de Sabadell.

Casa anglesa entre mitgeres de nova construcció amb façana al carrer, disposa de planta baixa amb garatge i pati, dues plantes pis, planta sota-coberta i una terrassa.

Les estances s’articulen al volant de  l’escala interior i el seu lluernari. De manera que totes es beneficien de la llum natural.