PROJECTE DE PLA DE MILLORA URBANA A L’ILLA DELIMITADA PELS CARRERS ST. ISIDRE, AGRICULTURA I LLUÍS
2008,  Sabadell