PROJECTE DE PLA ESPECIAL URBANÍSTIC A CAN BAGES
2007,  Castellar del Vallès