REFORMA I DIVISIÓ D’HABITATGE
2022,  Sabadell

Reforma integral i divisió d’habitatge en una cèntrica plaça de Sabadell.

Reforma integral d’un antic habitatge unifamiliar entre mitgeres per convertir-lo en dos habitatges independents.

Els dos habitatges resultants disposen d’espais exteriors, un pati i una terrassa. Tots els seus espais són amplis i pràctics, i gaudeixen de ventilació creuada i il·luminació natural.

S’ha enderrocat part de la coberta inclinada existent, per crear una nova terrassa amb vistes a la plaça.