REHABILITACIÓ DE FAÇANES
2020,  Sabadell

Rehabilitació de les tres façanes d’un edifici d’habitatges, acabades amb aplacat de pedra, de les quals s’havien desprès diverses peces. S’han substituït les peces en mal estat i totes s’han fixat mecànicament amb un cargol que ha quedat ocult.