REHABILITACIÓ DE FAÇANES
2020,  Sabadell

Rehabilitació de les façanes de quatre habitatges unifamiliars en filera. Es tracta de façanes protegides pel Pla Especial de Protecció de Patrimoni de Sabadell.