SALA D’ACTES
2018,  Sabadell

Reforma de sala d’actes a l’Escola del Carme de Sabadell.

Reforma de l’antiga sala d’actes de l’escola, en un edifici protegit. El nou sostre condiciona acústicament el recinte, i un gran envà mòbil amb els colors corporatius de l’escola permet dividir l’espai en dues sales més petites, una de les quals s’utilitza de vestíbul d’accés. El nou cancell, dels mateixos colors, serveix per aïllar del soroll del carrer i crear un coixí tèrmic, a més, s’utilitzen els laterals com a espais d’emmagatzematge.